11/04/2017

Đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối...

Thanh xuân vì có anh nên trở nên trọn vẹn!
Người ta từng nói: Khi gặp đúng người, đúng thời điểm là hạnh phúc. Sai người đúng thời điểm là sai lầm. Sai người, sai thời điểm là viển vông. Nhưng đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối. Nếu để gọi tên cho anh em sẽ không gọi là người cũ mà là người từng thương.