29/05/2017

Tôi vẫn đợi, mà đợi hoài người chẳng tới

Duyên phận là một thứ đã được sắp đặt từ trước, không thể hẹn gặp, lại càng không thể hẹn yêu

02/05/2017

....

Cho đến bây giờ vẫn vậy, những ngày sau chia tay quả thật đáng sợ.