30/09/2016

Ba phần tư nụ cười..

" Có những tháng ngày tôi đói tiếng cười. Cơn đói đến với người không thèm ăn có vẻ như vô nghĩa nhưng nó đang dần dần hủy hoại cơ thể. Cơ thể thiếu ăn sẽ tàn tạ, xơ xác cũng như tôi đói tiếng cười đến quay quắt, nao lòng."